Vypuknutí Covid-19 nemá žádný zásadní dopad na aktivity Mypharmworld. V závislosti na regionu však může dojít k mírným zpožděním při přepravě.

Zásady ochrany soukromí GDPR

Tyto zásady ochrany soukromí stanovují, jak si Lékárna (dále jen "Společnost") shromažďuje, ukládá a používá informace o vás, když používáte naši službu. Tato politika ochrany soukromí je účinná od 25. května 2018.

GDPR SÚHRN O OCHRANĚ SOUKROMÍ

Tato část shrnuje, jak získáváme, uchováváme a používáme informace o vás. Je určen pouze pro velmi obecný přehled. Není to samo o sobě úplné a musí být čteno ve spojení s odpovídajícími úplnými částmi těchto Zásad ochrany osobních údajů.

    • Jak shromažďujeme nebo získáváme informace o vás:

    • když nám to poskytnete (například nám kontaktujte, umístěte a objednávejte na našich webových stránkách a přihlašte se k našemu e-mailovému zpravodaji, z vašeho používání našich webových stránek a pomocí cookies).

    • Informace, které shromažďujeme: jméno, kontaktní údaje, IP adresa, informace z cookies, informace o vašem počítači nebo zařízení (např. Typ zařízení a prohlížeče), informace o tom, jak používat náš web (např. zobrazte je a na co jste klikli, zeměpisné umístění, z něhož jste se dostali na naše webové stránky (na základě vaší IP adresy), název společnosti nebo obchodní firmu (je-li k dispozici).

    • Jak používáme vaše informace: pro administrativní a obchodní účely (zejména pro kontakt s Vámi a pro zpracování objednávek, které umístíte na našich webových stránkách), pro zlepšení našeho podnikání a webových stránek, pro plnění našich smluvních povinností, pro inzerci našich výrobků a služeb, používání našich webových stránek a v souvislosti s našimi zákonnými právy a povinnostmi.

    • Zveřejnění vašich informací třetím stranám: pouze v míře nezbytné k provozování našeho podnikání, poskytovatelům služeb, splnění jakýchkoli objednávek od vás, tam, kde to vyžaduje zákon nebo prosazování našich zákonných práv.

    • Informace o vás neprodáváme třetím stranám.

    • Jak dlouho si uchováváme své informace: po dobu delší než je nutné, s přihlédnutím k jakýmkoli právním závazkům, které máme, jakýkoli jiný právní základ, který máme k použití vašich informací. U konkrétních období uchovávání údajů v souvislosti s určitými informacemi, které shromažďujeme od nás, naleznete hlavní část níže s názvem Jak dlouho uchováváme vaše informace.

    • Jak zabezpečujeme vaše informace: pomocí vhodných technických a organizačních opatření, jako je ukládání informací na zabezpečených serverech, šifrování přenosů dat na naše servery nebo z našich serverů pomocí technologie Secure Sockets Layer (SSL), šifrování plateb prováděných na našich webových stránkách Technologie Secure Sockets Layer (SSL), která v případě potřeby poskytuje přístup pouze k vašim informacím.

    • Použití souborů cookie: na našich webových stránkách používáme soubory cookie a podobné technologie shromažďování informací, jako jsou webové majáky, včetně zásadních, funkčních a analytických.

    • Přenesení vašich informací mimo Evropský hospodářský prostor: informace předáváme mimo Evropský hospodářský prostor pouze tehdy, jsou-li to vyžadovány zákonem NEBO za určitých okolností převádíme vaše informace mimo Evropský hospodářský prostor včetně následujících země: Austrálie a Nový Zéland. Pokud tak učiníme, zajistíme, že budou zavedeny příslušné záruky, včetně bezpečnostních záruk použitých pro přenos dat mimo Evropský hospodářský prostor, např. třetí osoby, které používáme, kteří převádějí vaše informace mimo Evropský hospodářský prostor, si samy o sobě osvědčili, že jsou v souladu se štítem ochrany osobních údajů EU-AU.

    • Použití automatizovaného rozhodování a profilování: na žádné z našich webových stránek nepoužíváme automatizované rozhodování a / nebo profilování.

    • Vaše práva ve vztahu k vašim informacím

    • k přístupu k informacím a k získání informací o jejich použití

    • aby vaše informace byly opraveny a / nebo dokončeny

    • aby byly vaše informace smazány

    • omezit používání vašich informací

    • přijímat informace v přenosném formátu

    • bránit použití vašich informací

    • odvolat svůj souhlas s používáním vašich informací

    • podat stížnost orgánu dozoru

    • Citlivé osobní informace: vědomě nebo úmyslně nevybíráme to, co se obvykle označuje jako "citlivé osobní údaje". Nepište prosím citlivé osobní údaje o nás. Další informace naleznete v hlavní části níže s názvem Citlivé osobní údaje.

INFORMACE, KTERÉ NÁS VSTUPUJEME NAŠE WEBOVÉ STRÁNCE

Shromažďujeme a používáme informace od návštěvníků webových stránek v souladu s touto částí a oddílem s názvem Disclosure a další využití vašich informací.

Informace o protokolu webového serveru

Serverem třetí strany používáme hostitelské webové stránky s názvem Pfebc host. Náš webový server automaticky zaznamenává adresu IP, kterou používáte k přístupu k našim webovým stránkám, a další informace o vaší návštěvě, jako jsou přístupné stránky, požadované informace, datum a čas žádosti, zdroj vašeho přístupu na naše webové stránky (např. webové stránky nebo URL (odkaz), který vás odkazoval na naše webové stránky) a vaše obočí